Waar komt uw ei precies vandaan?

Op de doosjes van eieren staan namen, zoals ‘biologisch’, ‘vrije-uitloop’ en ‘scharrel’ . Deze aanduidingen zijn wettelijk geregeld en gaan gepaard met een stempel op de eieren: de eicode.

De eicodes geven aan hoe een kip geleefd heeft. Binnen één code kunnen er wel verschillen zijn. Bijvoorbeeld onder code 2 vallen scharreleieren en rondeeleieren. Deze hebben andere regels voor dierenwelzijn.

Daarom is ook de naam op de verpakking belangrijk en de eventuele keurmerken die op een eierdoos staan.

Omschrijving

Op eieren staat altijd een stempel met getallen en letters. Deze code is wettelijk verplicht en moet dus op elk ei staan.

Wat houdt de eicode in?

Een voorbeeld van een eicode is: 2-NL-40103 01.

    •    De 2 geeft aan hoe de kip heeft geleefd. Er kan ook een 0, 1 of 3 opstaan.

    •    0= biologische ei
1= vrije-uitloopei of grasei
2= scharrelei of rondeel
3= koloniehuisvesting. Dit nummer zal je niet aantreffen op eieren in de supermarkt, maar mogelijk wel ergens anders of in het buitenland. Dit was eerst het nummer voor kooi-ei, maar dat is vanaf 2012 verboden.

    •    NL staat voor Nederland. De letters zijn een afkorting voor het land waar de eieren vandaan komen. In Nederland worden bijna alleen eieren uit eigen land verkocht.

    •    De laatste reeks getallen verwijzen naar het bedrijf waar de eieren vandaan komen. Dit maakt traceren mogelijk, mocht er met de eieren later iets mis blijken.

Waar staan de eicodes voor?

Bij elke eicode horen andere regels voor dierenwelzijn. Binnen één code kunnen er wel verschillen zijn. Bijvoorbeeld onder code 2 vallen scharreleieren en rondeeleieren. Deze hebben andere regels voor dierenwelzijn.

Code 0: biologisch ei

Biologische eieren voldoen aan de standaarden van biologische landbouw. Dat houdt onder andere in dat de kippen biologisch voer krijgen, ze naar buiten kunnen, de kippen meer ruimte krijgen dan vrije-uitloop en scharrelkippen, de snavels niet worden gekapt en de kippen over het algemeen minder antibiotica krijgen. Op biologische eieren kunnen de volgende keurmerken staan: Beter Leven 3 sterren van de Dierenbescherming, het EKO-keurmerk of Europees biologisch keurmerk.

Code 1: vrije uitloopei en grasei

Vrije-uitloopeieren en graseieren komen van kippen die naar buiten kunnen. Om aan het keurmerk te voldoen, moet buiten een uitloop van 4 m² per kip beschikbaar zijn. De kippen krijgen meer ruimte dan het geval is bij scharreleieren. Een klein gedeelte van de snavel wordt gebrand of geslepen. Kippen die de graseieren hebben gelegd krijgen daarnaast alleen plantaardig voer. Op vrije-uitloop eieren kan het keurmerk Beter Leven 2 sterren staan en op het grasei het Gras keurmerk.

Code 2: scharrelei, scharrel+ en rondeel

Code 2 eieren zijn op te delen in 3 typen, met allemaal andere maatregelen voor dierenwelzijn: scharrel, scharrel+ en Rondeel. De verschillende soorten zijn te herkennen aan de naam of een keurmerk op de verpakking.

Scharrel: Scharreleieren komen van kippen die vrij rondlopen in schuren met strooisel op de grond. De kippen kunnen niet naar buiten. Ze hebben minder ruimte dan biologische en vrije-uitloopkippen. Een klein gedeelte van de snavel wordt gebrand of geslepen. Scharrel+: Scharreleieren waar het Beter Leven 1 ster keurmerk op staat voldoen aan meer eisen voor dierenwelzijn dan gewone scharreleieren. Zo kunnen ze wel overdekt naar buiten.

    ▪    Rondeel: Rondeeleieren voldoen aan veel eisen waaraan ook de biologische eieren aan voldoen. Ze krijgen alleen geen biologisch voer. Rondeelkippen zitten qua ruimte die ze krijgen tussen vrije-uitloopkippen en biologische kippen in. De kippen mogen naar buiten en de snavels worden niet gekapt. Van de Dierenbescherming krijgen ze het Beter Leven kenmerk 3 sterren. Ook het Milieukeur staat op de verpakking van rondeeleieren.

Code 3: koloniehuisvesting

    ▪    De koloniehuisvesting is in plaats gekomen van het kooisysteem (legbatterijen). Deze zijn sinds 2012 verboden omdat ze niet voldeden aan de eisen voor dierenwelzijn. Koloniehuisvesting heeft kooien met 30 tot 60 kippen. Hierbij hebben de kippen meer ruimte dan in de oorspronkelijke legbatterijen. Deze eieren zijn meestal niet in doosjes in de winkel supermarkt verkrijgbaar, maar gaan naar de verwerkende industrie. Ook kunnen ze soms in andere winkels of landen voorkomen.

Controle

    ▪    De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE)controleert op de eicodes.

 

Bron: Voedingscentrum

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFO

noabereilogo1

Contactgegevens:

Ypeloweg 11
7468 RA Enter
0547-381470
[email protected]

Proef en ervaar de verrassend lekkere smaak van onze Noaber Eieren.
Bestellen!